Nanda, NIC en NOC in één database

Samen ondersteunen de Nanda, NIC en NOC classificaties het proces van verpleegkundig redeneren: van anamnese, het diagnosticeren, het plannen van doelen en interventies tot uitvoering en evaluatie.

Verpleegkundigen

Met Nanda, NIC en NOC ga je als verpleegkundige met je team voor betere verpleegkundige rapportages, betere zorgresultaten en zichtbaarheid van je vak. Nanda NIC NOC ondersteunt het volledig verpleegkundige proces. Daar waar andere classificaties als registratiesysteem worden ingezet, biedt Nanda NIC NOC juist een kenniskader bij het klinisch redeneren.

Studenten | Docenten

Het werken met verpleegkundige classificaties wordt steeds belangrijker. Zowel in de praktijk als in de opleiding. In samenwerking met hbo-v docenten en studenten is een digitale Nanda NIC NOC Studietool ontwikkeld waarbij de drie verpleegkundige classificaties Nanda NIC en NOC gezamenlijk het verpleegkundig proces ondersteunen.

Zorginstellingen

Nanda, NIC en NOC ondersteunt verpleegkundigen bij het stellen van de verpleegkundige diagnose, het kiezen van juiste zorgdoelstelling en het inzetten van de meest geschikte verpleegkundige interventie. Het effect van interventies wordt inzichtelijk, zorgresultaten meetbaar en transparant. Nanda NIC NOC verbetert rapportages en overdrachten, en vergroot de doelmatigheid van zorgteams.

EPD / ECD Leverancier

De integratie van Nanda, NIC en NOC binnen het EPD / ECD ondersteunt het werk van de grootste beroepsgroep binnen de zorg: verpleegkundigen. Nanda NIC NOC is evidence based en wereldwijd de meest gebruikte verpleegkundige classificatie. Als EPD / ECD leverancier sluit u gratis een licentie af om vervolgens de database voor uw klant te downloaden.