Over Nanda NIC NOC

De classificaties Nanda, NIC en NOC ondersteunen het volledige proces van verpleegkundig redeneren: van anamnese en diagnose tot uitvoering en evaluatie. Met het gebruik van Nanda NIC NOC wordt verpleegkundige zorg inzichtelijk en meetbaar.

Waar staan de afkortingen ook alweer voor?

Nanda

Nanda International, Inc.

Classificatie voor verpleegkundige diagnoses ter ondersteuning van het klinisch redeneren

NIC

Nursing Intervention Classification
 

Classificaties voor verpleegkundige interventies en activiteiten

 

NOC

Nursing Outcome Classification
 

Classificaties voor verpleegkundige zorgresultaten/uitkomsten van de zorg

Nanda NIC NOC in één database

Bohn Stafleu van Loghum biedt alle classificaties in één database aan. Zo worden diagnoses, doelen en interventies aan elkaar gekoppeld. Nanda NIC NOC voegt een onmisbare structuur toe aan de zes stappen van het verpleegkundig proces:

1

Anamnese

2

Diagnose

3

Vaststelling van resultaten

4

Planning van interventies

5

Uitvoering

6

Evaluatie

Beter onderbouwde antwoorden

Nanda NIC NOC biedt een structuur om voortdurend zorgresultaten te toetsen en te bespreken met de patiënt of cliënt. De methodiek helpt om het verloop van het proces beter te beoordelen en om zorgvuldiger te kunnen afwegen welke vervolgstappen nodig zijn.

Bohn Stafleu van Loghum verzorgt de distributie van de database. Het technisch en inhoudelijk beheer wordt verzorgd door Stichting VDIR (Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten – stichtingvdir.nl). Steeds meer softwareleveranciers bieden Nanda NIC NOC aan in hun EPD of ECD.

Meer weten?

Whitepaper

Download onze whitepaper voor meer achtergrondinformatie, advies en ervaringen van collega’s

Vragen over Nanda, NIC en NOC?

Hamed Altaf denkt graag met u mee.
hamed.altaf@bsl.nl
(030) 638 3622