Doelgroep

Verpleegkundigen

Volledige ondersteuning in het verpleegkundig proces

De classificaties Nanda, NIC en NOC bieden gezamenlijk een onmisbare structuur voor het volledige proces van klinisch redeneren. Bohn Stafleu van Loghum geeft je de mogelijkheid om Nanda, NIC en NOC in één database te gebruiken. Daardoor kun je voortdurend cyclisch werken, de zorg waar nodig aanpassen op basis van zorgvuldige evaluaties: bij het afnemen van de anamnese, stellen van diagnoses en bij het uitvoeren van verpleegkundige interventies.

Voordelen

Gericht kijken naar patiënten

Met Nanda NIC NOC (NNN) maak je de zorg inzichtelijk, meetbaar én de registratie eenduidig. Als iedereen op dezelfde manier rapporteert kunnen jij en je collega’s beter onderbouwde verbanden leggen tussen symptomen, oorzakelijke factoren en het effect van ingezette interventies. Maar Nanda NIC NOC biedt meer dan alleen overzicht: met het classificatiesysteem kun je gerichter naar patiënten en cliënten kijken. Voor patiënten en cliënten wordt door gebruik van NNN duidelijker welke keuzes ze kunnen maken.

 

Waarom Nanda NIC NOC

Evidence based

Biedt een wetenschappelijk kenniskader voor het verpleegkundig proces

Geliefd bij verpleegkundige

Ondersteunt verpleegkundigen bij het klinisch redeneren 

Voor alle zorgsettingen

Verbetert zorgresultaten bij ziekenhuizen, thuiszorg en VVT instellingen

Diagnose, interventies en resultaat

Nanda-I: classificatie voor verpleegkundige diagnoses ter ondersteuning van het klinisch redeneren

NIC (Nursing Intervention Classification): classificatie voor verpleegkundige interventies en activiteiten

NOC (Nursing Outcome Classification): classificatie voor verpleegkundige zorgresultaten/uitkomsten van zorg.

Whitepaper

Meer weten over werken met NNN?
Collega-verpleegkundigen vertellen jou hoe NNN hen ondersteunt bij het klinisch redeneren en geven adviezen over het toepassen van het classificatiesysteem. Ook laten we je aan de hand van een herkenbare casus zien hoe je NNN kunt toepassen.


Vragen over Nanda, NIC en NOC?

Hamed Altaf denkt graag met u mee.
hamed.altaf@bsl.nl
(030) 638 3622

Deze instellingen gingen jou voor