Kunnen we helpen?

Uiteraard denken we graag mee om optimaal gebruik te maken van Nanda NIC NOC. Mogelijk staat het antwoord op je vraag in dit overzicht van meest gestelde vragen. Persoonlijk contact met de klantenservice of één van onze inhoudsdeskundigen is uiteraard ook mogelijk. 

Klantenservice

Onze klantenservice staat op werkdagen van 08.30 tot 17.00 voor u klaar.
(030) 638 3736
klantenservice@bsl.nl

Veelgestelde vragen

Algemeen

Op het inlogscherm kan je gebruikmaken van de knop ‘wachtwoord vergeten’ om een nieuwe wachtwoord aan te maken. Je ontvangt vervolgens een e-mailbericht. Het nieuwe wachtwoord wordt pas actief nadat de activatielink in deze mail is aangeklikt. Inlog kwijt of andere vragen? Onze technische helpdesk helpt je graag via e-mail onlineklantenservice@bsl.nl of telefonisch (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) via 030 638 3735.

Na het aanvragen van een licentie via de BSL-Shop krijg je direct toegang tot jouw account. Let op! Dit account wordt pas actief nadat de activatiecode in de bevestigingsmail is geactiveerd. Met een licentie voor de NNN-Studietool of NNN Pro krijg je een persoonlijk account waarmee je een jaar gebruik kunt maken van de tool.

Kijk op www.bsl.nl/klantenservice voor de meest gestelde vragen over abonnementen, facturen en adreswijzigingen.

Om NNN Pro te gebruiken, hebben we conform de AVG wet een Verwerkersovereenkomst (VOK) nodig.

Vul de verwerkersovereenkomst na het downloaden in – het betreft enkel de grijs gearceerde onderdelen – en mail het ingevulde document aan privacy@bsl.nl

NNN Tool

Nanda-I is een classificatie voor verpleegkundige diagnoses om klinisch redeneren te ondersteunen. Binnen de Nanda-I zijn 121 concepten uitgewerkt in 267  gestandaardiseerde verpleegkundige diagnoses die geordend zijn in 13 domeinen en 47 classes. Deze ordening vormt hiermee het kenniskader voor de verpleegkundige.

Een verpleegkundige diagnose is ‘een klinisch oordeel over de ervaring/reacties van een individu, gezin, groep of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen/levensprocessen en vormt de basis voor selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt’ (Nanda-I Think Tank statement, 2009). De toegevoegde waarde van de Nanda-I-diagnoses is dat op basis van wetenschappelijk onderzoek voor iedere diagnose een definitie, de etiologische factoren (gerelateerde factoren) en verschijnselen (bepalende kenmerken) of risicofactoren zijn beschreven. Er ligt dus wetenschappelijke kennis besloten in de gestandaardiseerde diagnoses.

NIC (Nursing Intervention Classification): classificatie voor verpleegkundige interventies (handelingen en verrichtingen).

De NIC is een uitgebreide gestandaardiseerde classificatie van momenteel 565 interventies geordend in 7 domeinen. Een interventie is gedefinieerd als ‘elke handeling op basis van klinische beoordeling en kennis die een verpleegkundige uitvoert met als doel de patiënten uitkomsten te bevorderen’ (Bulechek ea, 2016). De NIC is bruikbaar bij de planning van zorg, documentatie van zorg en de communicatie over zorg tussen disciplines en transmuraal. Vanwege de codering is het eenvoudig om data elektronisch vast te leggen en te koppelen aan andere informatiesystemen of voor bijvoorbeeld financiële afhandeling.

NOC (Nursing Outcome Classification): classificatie van zorgresultaten als gevolg van verpleegkundige interventies.

De Nursing Outcome Classification (NOC), in het Nederlands ‘de classificatie van verpleegkundige zorgresultaten’, bestaat sinds 1997 en bestaat uit 540 zorgresultaten geordend in 7 domeinen. Een verpleegkundig beïnvloedbaar zorgresultaat is als volgt gedefinieerd: ‘een toestand, gedraging, of perceptie van een individu, gezin of gemeenschap die op een continuüm wordt gemeten als resultaat van (een) verpleegkundige interventie(s)’ (Moorhead ea, 2016)). Verpleegkundige zorgresultaten dienen als criterium waarmee het slagen van een verpleegkundige interventie kan worden gemeten. Elk zorgresultaat vertegenwoordigt een concept en heeft een bijbehorende verzameling indicatoren, die worden gebruikt om de toestand van de zorgvrager te meten.

NNN licenties voor zorginstellingen en EPD's

BSL Media & Learning verstrekt licenties voor het gebruik van de Nanda NIC NOC database. Een licentie geldt voor een jaar, daarna wordt een nieuwe overeenkomst aangeboden. na het beëindigen van een licentie kan geen gebruik meer worden gemaakt maken van de Nanda NIC NOC database in het EPD/ECD.

De implementatie van NNN binnen het EPD/ECD is de verantwoordelijkheid van de EPD/ECD leverancier. Bohn Stafleu van Loghum voorziet softwareleveranciers van informatie en zijn hun aanspreekpunt voor vragen en begeleiding. Wij zijn echter wel afhankelijk van de wisselwerking tussen de zorginstelling en de leverancier voor een goede implementatie.

De tarieven voor instellingen staan hier op deze website vermeld.   

Voor EPD/ECD leveranciers geldt dat zij een inspanningsverplichting hebben om NNN optimaal en gebruiksvriendelijk te integreren.