De meest gestelde vragen voor u op een rij
Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet.

NANDA-I is een classificatie voor verpleegkundige diagnoses om klinisch redeneren te ondersteunen. Binnen de NANDA-I zijn 121 concepten uitgewerkt in 252 gestandaardiseerde verpleegkundige diagnoses die geordend zijn in 13 domeinen en 47 classes. Deze ordening vormt hiermee het kenniskader voor de verpleegkundige.

Een verpleegkundige diagnose is ‘een klinisch oordeel over de ervaring/reacties van een individu, gezin, groep of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen/levensprocessen en vormt de basis voor selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt’ (NANDA-I Think Tank statement, 2009). De toegevoegde waarde van de NANDA-I-diagnoses is dat op basis van wetenschappelijk onderzoek voor iedere diagnose een definitie, de etiologische factoren (gerelateerde factoren) en verschijnselen (bepalende kenmerken) of risicofactoren zijn beschreven. Er ligt dus wetenschappelijke kennis besloten in de gestandaardiseerde diagnoses.

NIC (Nursing Intervention Classification): classificatie voor verpleegkundige interventies (handelingen en verrichtingen).

De NIC is een uitgebreide gestandaardiseerde classificatie van momenteel 558 interventies geordend in 7 domeinen. Een interventie is gedefinieerd als ‘elke handeling op basis van klinische beoordeling en kennis die een verpleegkundige uitvoert met als doel de patiënten uitkomsten te bevorderen’ (Bulechek ea, 2016). De NIC is bruikbaar bij de planning van zorg, documentatie van zorg en de communicatie over zorg tussen disciplines en transmuraal. Vanwege de codering is het eenvoudig om data electronisch vast te leggen en te koppelen aan andere informatiesystemen of voor bijvoorbeeld financiële afhandeling.

NOC (Nursing Outcome Classification): classificatie van zorgresultaten als gevolg van verpleegkundige interventies.
De Nursing Outcome Classification (NOC), in het Nederlands ‘de classificatie van verpleegkundige zorgresultaten’, bestaat sinds 1997 en bestaat uit 490 zorgresultaten geordend in 7 domeinen. Een verpleegkundig beïnvloedbaar zorgresultaat is als volgt gedefinieerd: ‘een toestand, gedraging, of perceptie van een individu, gezin of gemeenschap die op een continuüm wordt gemeten als resultaat van (een) verpleegkundige interventie(s)’ (Moorhead ea, 2016)). Verpleegkundige zorgresultaten dienen als criterium waarmee het slagen van een verpleegkundige interventie kan worden gemeten. Elk zorgresultaat vertegenwoordigt een concept en heeft een bijbehorende verzameling indicatoren, die worden gebruikt om de toestand van de zorgvrager te meten.

NANDA, NIC en NOC zijn 3 classificaties voor verpleegkundigen, die samen het verpleegkundige proces afdekken. Een belangrijk voordeel is dat er al sinds de jaren ’60 onderzoek naar NANDA, NIC en NOC wordt gedaan. De classificaties zijn evidence-based en ondersteunen de verpleegkundige in het klinisch redeneren.

NANDA, NIC en NOC zijn ontwikkeld voor gebruik door de hele zorgketen: ziekenhuiszorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en zowel voor zorg voor de individuele cliënt als voor de mantelzorger, gemeenschap en gezinnen.

Bohn Stafleu van Loghum verstrekt licenties voor het gebruik van de NANDA, NIC en NOC database. Op onze website vraagt u een licentie aan [linken]. Een licentie geldt voor een jaar, daarna wordt u een nieuwe overeenkomst aangeboden. Wanneer u geen licentie meer wenst dan mag u niet langer gebruik maken van de NANDA, NIC en NOC database in uw EPD/ECD.

De tarieven voor instellingen vindt u op onze website op de Licentie pagina. Voor EPD/ECD leveranciers geldt dat zij alleen een inspanningsverplichting hebben om het optimaal en gebruiksvriendelijk te integreren.

 

Voor de implementatie wendt u zich tot uw EPD/ECD leverancier. Wij voeden software leveranciers met informatie en zijn hun aanspreekpunt voor vragen en begeleiding. Wij zijn echter wel afhankelijk van de wisselwerking tussen u en uw leverancier voor een goede implementatie.

U kunt bij meerdere EPD leveranciers terecht, waaronder Nedap, PinkRoccade en Dinz.
Staat uw vraag er niet tussen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Contact

Deze instellingen gingen u voor
Image
Image
Image
Image
Image