Kunnen we u helpen?

Uiteraard denken we graag met u mee en willen we u helpen om optimaal gebruik te maken van Nanda NIC NOC. Mogelijk vindt u het antwoord op uw vraag in dit overzicht van meest gestelde vragen. U kunt ook contact met onze klantenservice opnemen om persoonlijk met een van onze collega’s te spreken.

Klantenservice

Onze klantenservice staat op werkdagen van 08.30 tot 17.00 voor u klaar.
(030) 638 3736
klantenservice@bsl.nl

Veel gestelde vragen

Algemeen

Op het inlogscherm kunt u gebruik maken van de knop “wachtwoord vergeten” om een nieuwe wachtwoord aan te maken. U ontvangt vervolgens een e-mailbericht. Het nieuwe wachtwoord wordt pas actief nadat u de activatielink in deze mail hebt aangeklikt. Inlog kwijt of andere vragen? Onze technische helpdesk helpt u graag via e-mail onlineklantenservice@bsl.nl of telefonisch (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) via 030 638 3735
Wanneer u een licentie bestelt via de BSL Shop krijgt u direct toegang tot uw account. Let op! Uw account wordt pas actief nadat u de activatiecode in de bevestigingsmail heeft geactiveerd. Met een licentie krijg je een persoonlijk account waarmee je een jaar gebruik kunt maken van de tool.
Kijk op www.bsl.nl/klantenservice voor de meest gestelde vragen over abonnementen, facturen en adreswijzigingen.

Om NNN Pro te gebruiken, hebben we conform de AVG wet een Verwerkersovereenkomst (VOK) nodig.

Vul de verwerkersovereenkomst na het downloaden in – het betreft enkel de grijs gearceerde onderdelen – en mail het ingevulde document aan privacy@bsl.nl

NNN Tool

Nanda-I is een classificatie voor verpleegkundige diagnoses om klinisch redeneren te ondersteunen. Binnen de Nanda-I zijn 121 concepten uitgewerkt in 252 gestandaardiseerde verpleegkundige diagnoses die geordend zijn in 13 domeinen en 47 classes. Deze ordening vormt hiermee het kenniskader voor de verpleegkundige.

Een verpleegkundige diagnose is ‘een klinisch oordeel over de ervaring/reacties van een individu, gezin, groep of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen/levensprocessen en vormt de basis voor selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt’ (Nanda-I Think Tank statement, 2009). De toegevoegde waarde van de Nanda-I-diagnoses is dat op basis van wetenschappelijk onderzoek voor iedere diagnose een definitie, de etiologische factoren (gerelateerde factoren) en verschijnselen (bepalende kenmerken) of risicofactoren zijn beschreven. Er ligt dus wetenschappelijke kennis besloten in de gestandaardiseerde diagnoses.

NIC (Nursing Intervention Classification): classificatie voor verpleegkundige interventies (handelingen en verrichtingen).

De NIC is een uitgebreide gestandaardiseerde classificatie van momenteel 558 interventies geordend in 7 domeinen. Een interventie is gedefinieerd als ‘elke handeling op basis van klinische beoordeling en kennis die een verpleegkundige uitvoert met als doel de patiënten uitkomsten te bevorderen’ (Bulechek ea, 2016). De NIC is bruikbaar bij de planning van zorg, documentatie van zorg en de communicatie over zorg tussen disciplines en transmuraal. Vanwege de codering is het eenvoudig om data electronisch vast te leggen en te koppelen aan andere informatiesystemen of voor bijvoorbeeld financiële afhandeling.

NOC (Nursing Outcome Classification): classificatie van zorgresultaten als gevolg van verpleegkundige interventies.
De Nursing Outcome Classification (NOC), in het Nederlands ‘de classificatie van verpleegkundige zorgresultaten’, bestaat sinds 1997 en bestaat uit 490 zorgresultaten geordend in 7 domeinen. Een verpleegkundig beïnvloedbaar zorgresultaat is als volgt gedefinieerd: ‘een toestand, gedraging, of perceptie van een individu, gezin of gemeenschap die op een continuüm wordt gemeten als resultaat van (een) verpleegkundige interventie(s)’ (Moorhead ea, 2016)). Verpleegkundige zorgresultaten dienen als criterium waarmee het slagen van een verpleegkundige interventie kan worden gemeten. Elk zorgresultaat vertegenwoordigt een concept en heeft een bijbehorende verzameling indicatoren, die worden gebruikt om de toestand van de zorgvrager te meten.

NNN licenties voor zorginstellingen en EPD's

Bohn Stafleu van Loghum verstrekt licenties voor het gebruik van de Nanda, NIC en NOC database. Neemt u contact op met een van onze accountmanagers. Een licentie geldt voor een jaar, daarna wordt u een nieuwe overeenkomst aangeboden. Wanneer u geen licentie meer wenst dan kunt, u niet langer gebruik maken van de Nanda, NIC en NOC database in uw EPD/ECD.

Voor de implementatie wendt u zich tot uw EPD/ECD leverancier. Wij voeden software leveranciers met informatie en zijn hun aanspreekpunt voor vragen en begeleiding. Wij zijn echter wel afhankelijk van de wisselwerking tussen u en uw leverancier voor een goede implementatie.

De tarieven voor instellingen vindt u op onze website op de Zorginstellingen pagina. 

Voor EPD/ECD leveranciers geldt dat zij alleen een inspanningsverplichting hebben om het optimaal en gebruiksvriendelijk te integreren.