Producten

NNN-Studietool

€59,95 per jaar
Klinisch redeneren is de basisvaardigheid van iedere verpleegkundige. Door klinisch redeneren kun je goede besluiten nemen en in de beroepspraktijk verantwoordelijkheid dragen. De beroepspraktijk van verpleegkundigen verandert in snel tempo. Zorg wordt complexer. Door klinisch redeneervaardigheden continu te blijven ontwikkelen kan de moderne verpleegkundige deze veranderingen aan.

Populair bij verpleegkundigen

Vragen over NANDA, NIC en NOC?

Richard Arnoldus
r.arnoldus@bsl.nl
(030) 638 3735