Producten

NNN-Studietool

€59,95 per jaar
Dit boek is een vertaling van ‘Nursing Outcomes Classification (NOC)’. Deze vierde, herziene Nederlandse editie van Verpleegkundige zorgresultaten is gebaseerd op de zesde Amerikaanse druk. De NOC standaardiseert de namen en definities van zorgresultaten die worden gehanteerd in de verpleegkundige beroepspraktijk en in onderwijs en onderzoek.

Populair bij verpleegkundigen

Vragen over NANDA, NIC en NOC?

Richard Arnoldus
r.arnoldus@bsl.nl
(030) 638 3735