Nanda, NIC en NOC
in één database

De classificaties Nanda, NIC en NOC (NNN) ondersteunen het volledige proces van verpleegkundig redeneren. Hierin bepaalt de verpleegkundige welke zorg de patiënt of cliënt nodig heeft en waarom. Een cyclisch proces van anamnese tot evaluatie en zo nodig bijstellen van de zorg. NNN is dan ook wereldwijd de meest gebruikte verpleegkundige classificatie. 

BSL Media & Learning biedt Nanda, NIC en NOC onderling gekoppeld en actueel aan in één database. 

Waarom Nanda NIC NOC?

Evidence based

Biedt een wetenschappelijk kenniskader voor het verpleegkundig proces

Versterkt de verpleegkunde

Ondersteunt verpleegkundigen bij het klinisch redeneren en maakt verpleegkundige zorg inzichtelijk en zichtbaar

Voor alle zorgsettingen

Verbetert zorgresultaten in ziekenhuizen, thuiszorg en  verpleeghuizen 

Onderstaande (onderwijs)instellingen maken al gebruik van Nanda NIC NOC