NANDA, NIC en NOC vertrouwd en geliefd bij verpleegkundigen
Werken met NANDA, NIC en NOC

NANDA, NIC en NOC vertrouwd en geliefd

NANDA, NIC en NOC omvat het gehele verpleegkundige proces. De verpleegkundige wordt ondersteund in het klinisch redeneren. Indicaties, interventies en zorgresultaten zijn in de database aan elkaar gekoppeld. Dit verklaart het succes van deze classificaties; verpleegkundigen raken niet gefrustreerd over registratielast, maar voelen zich juist gefaciliteerd.

Doordat NANDA, NIC en NOC al worden gebruikt bij de opleiding van verpleegkundigen, zijn verpleegkundigen nog voordat ze in de beroepspraktijk aan de slag gaan vertrouwd met de classificaties.

Hieronder geven we nadere uitleg over de classificaties, waarmee verpleegkundige zorg meetbaar en transparant wordt.

NANDA, NIC en NOC-classificatie
  • NANDA-I: classificatie voor verpleegkundige diagnoses ter ondersteuning van het klinisch redeneren
  • NIC (Nursing Intervention Classification): classificatie voor verpleegkundige interventies en activiteiten
  • NOC (Nursing Outcome Classification): classificatie voor verpleegkundige zorgresultaten/uitkomsten van zorg.

Binnen deze drie classificaties is de kennis over verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies gestandaardiseerd beschreven. Er is veel onderzoek gedaan naar NANDA, NIC en NOC, de classificaties zijn evidence-based. 

Door het gebruik van de NANDA-I in combinatie met de NIC en de NOC worden specifieke interventies en zorgresultaten aan diagnoses gekoppeld. De NANDA, NIC en NOC-classificaties zijn specifiek ontwikkeld voor verpleegkundige zorg in diverse zorgsettingen.

De digitale ondersteuning van het verpleegkundig proces met NANDA, NIC en NOC leidt tot verkorting van het indiceerproces (tijd), tot meer inzicht in de oorzaak van problemen en vooral de individuele situatie van zorgvragers. Met als gevolg: betere zorguitkomsten, meer betrokkenheid van de mantelzorger, een betere dialoog tussen zorgvrager en professional, heldere werkafspraken voor het zorgteam en duidelijke prestatie-indicatoren.

Implementatie

Kiest uw organisatie voor NANDA, NIC en NOC? Bohn Stafleu van Loghum verzorgt de distributie van de NANDA, NIC en NOC database.

Voor optimale integratie van de NANDA, NIC en NOC classificaties in uw EPD of ECD systeem, is een database aangelegd met de actuele inhoud van de classificaties. Het technisch en inhoudelijk beheer van de database wordt verzorgd door Stichting VDIR. De distributie van de database wordt verzorgd door Bohn Stafleu van Loghum. Het is goed mogelijk dat de NANDA, NIC en NOC content niet door uw organisatie zelf wordt geïntegreerd in het EPD of ECD systeem, maar door de leverancier van het systeem. In dat geval kan Bohn Stafleu van Loghum de database verstrekken aan uw EPD of ECD leverancier. Met verschillende EPD leveranciers werken wij al samen zoals Coolweb, Pink Roccade, Chipsoft, Nedap en Dinz.


Standaardisatie en verpleegkundig proces
Image
Deze instellingen gingen u voor
Image
Image
Image
Image
Image